Κατεβάζοντας αυτά τα αρxεία (download), συμφωνείτε να επεξεργάζονται και διατηρούνται τα προσωπικά σας στοιχεία από το allaboutvegans.com σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην υποσελίδα Προσωπικά Δεδομένα καθώς και να λαμβάνετε ενημερωτικά email μας, από τα οποία μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε το θελήσετε.

Τα αρχεία αυτά σας παρέχονται, με μη αποκλειστική άδεια χρήσης και αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση. Συγκεκριμένα η προσωπική αυτή χρήση περιλαμβάνει μόνο τη χρήση του ψηφιακού αρχείου σε έναν προσωπικό, και όχι κοινόχρηστο, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή και την εκτύπωση του αρχείου σε προσωπικό, και όχι κοινόχρηστο, εκτυπωτή, αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης, διανομής και διάθεσης στο κοινό), του αρχείου σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, στο σύνολό του ή τμημάτων αυτού, χωρίς την έγγραφη άδειά μας.